Skip to main content
Skip table of contents

Dypdykk i NOBB Leverandør

Byggtjeneste tilbyr en serie på tre gratis webinarer som går mer i dybden på hvordan NOBB Leverandør fungerer.

Disse webinarene henger sammen som en serie og hvert webinar har valgte tema som blir belyst i en mer utfyllende form enn tidligere webinarer.

Webinarene passer for leverandører som har varer registrert i NOBB-databasen, det er en fordel med litt kjennskap til løsningen, men ingen forutsetning.

Dypdykk i NOBB Leverandør del 1

 Agenda i del 1

 • Hjemsiden – hvordan finne frem

 • Varer med feil og mangler

  • Gjennomgang av de mest typiske feilene

  • Hvordan korriger feil

 • Prissammenligningsenhet

  • Bruksområde

  • Varegruppestruktur og PSE-enheter

  • Hvordan fylle ut informasjon

   • Eksempel på beregninger av PSE (liter og m2)

   • Eksport/import

   • Valideringsfeil PSE mangler

 •  Pakninger

 • Nye datafelter for trelast

  • Nominell og aktuell kubikk

Dypdykk i NOBB Leverandør del 2

 Agenda i del 2

 • Status på NOBB Leverandør

 • Markedsinformasjon

 • ETIM egenskaper

 • Hvordan påvirker ETIM NOBB Leverandør

 • Byggmakker – hvordan de benytter produktdata fra NOBB?

 • Alternativ leverandør

Dypdykk i NOBB Leverandør del 3

 • Endringer i NOBB varegruppestruktur

 • Praktisk gjennomføring av endringene i varegruppestrukturen

 • Info om prisoppdatering

 • Oppdatering av priser, manuelt og via Excel

 • Ny ETIM egenskapsstruktur

 • Slik oppdaterer du til ny ETIM release

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.