Skip to main content
Skip table of contents

Dypdykk i NOBB Leverandør

Byggtjeneste tilbyr en serie på tre gratis webinarer som går mer i dybden på hvordan NOBB Leverandør fungerer.

Disse webinarene henger sammen som en serie og hvert webinar har valgte tema som blir belyst i en mer utfyllende form enn tidligere webinarer.

Webinarene passer for leverandører som har varer registrert i NOBB-databasen, det er en fordel med litt kjennskap til løsningen, men ingen forutsetning.

Se alle webinarer nå

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.