Revidert 16. februar 2023

Avtalens formål

Formål med denne avtalen er å beskrive innholdet i tjenesten ECOproduct som Byggtjeneste leverer til kunden samt Byggtjenestes og kundens rettigheter og forpliktelser ved bruk av tjenesten.

Kort beskrivelse av tjenesten

ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse (eier av metoden), og Norsk Byggtjeneste AS som utfører miljøvurderinger i henhold til metoden.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper fra råvareuttak til ferdig produkt og egnethet for gjenvinning basert på nøkkeldata fra en tredjepartsverifisert EPD (Environmental Product Declaration), og gir karakterer (1 – 8) på hvor miljømessig «god eller dårlig» byggevaren er innen seks hovedområder. Samtidig vurderes det om byggevaren kvalifiserer til å samle poeng innen BREEAM-NOR sertifisering av byggverk i henhold til gjeldende teknisk manual.

Omfang av vurderingen

En vurdering i ECOproduct omfatter en miljøvurdering innen områdene:

  • Inneklima (hvis relevant)

  • Helse-/miljøskadelige stoffer

  • Ressursbruk

  • Energi

  • Globalt oppvarmingspotensial (GWP)

  • Sirkulærøkonomi (byggevarens egnethet for gjenvinning)

Vurderingsunderlag

Det må foreligge en gyldig, produkt-/produsentspesifikk EPD i henhold til NS-EN ISO 14025/NS-EN ISO 15084, sikkerhetsdatablad med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer samt emisjoner til innemiljø dersom byggevaren er tiltenkt innenfor dampsperren.

Offentliggjøring av vurderingen

Kunden står fritt til å offentliggjøre resultatet av en vurdering, og får tilsendt rapport for gjennomgang før eventuell publisering. Resultatet av vurderingen blir publisert i Byggtjeneste Portalen under ECOproduct (abonnementstjeneste) forutsatt at kundens aksept blir gitt.

Kunden står fritt til å distribuere eller publisere sertifikater på egne nettsider såfremt vurderingen er gyldig. Dersom kunden er vareeier i Norsk Byggevarebase NOBB, vil sertifikatet bli publisert på varen hvis ønskelig.

ECOproduct databasen

For å ha en vurdering publisert i ECOproduct databasen som videre vises for brukere av Byggtjeneste Portalen må det betales en årsavgift, «ECOproduct årsavgift».

For å få tilgang til ECOproduct databasen må det bestilles eget abonnement på Byggtjeneste Portalen.

Gyldighet

En vurdering i ECOproduct har en gyldighetstid lik EPD-en. Dersom vurderingen er blitt eksportert til PDF er gyldigheten på denne utskriften ut kalenderåret. Gyldigheten står skrevet på dokumentet.

Forlengelse og revurdering

Dersom eksisterende EPD har fått forlenget gyldighetstid, vil det ikke påløpe ekstra kostnader å få samme forlengelse av vurderingen så lenge det er på det samme produktet.

Kostnaden for revurdering av ny EPD er regulert i gjeldende prisliste. Dersom årsavgiften er betalt inkluderer den også revurdering av 1 EPD per år årsavgiften er betalt.

Ansvar og datagrunnlag

Bestiller av en vurdering er ansvarlig for korrekt datagrunnlag. Norsk Byggtjeneste AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i innsendt dokumentasjon og feil i vurderinger som følge av dette, men dersom feil blir avdekket vil vi bidra til at vurderingen blir korrekt.