Skip to main content
Skip table of contents

Om prosjektet

I 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen, som nå kalles NOBB VAVVS. Det har siden overtagelsen vært et mål om å samkjøre de to databasene NOBB og NOBB VAVVS til én felles løsning.

Denne sammenslåingen er planlagt gjennomført Q1 2024.

En felles varegruppestruktur som er relevant for alle fagområder er en forutsetning for å slå sammen databasene. I samarbeid med aktørene i næringen, ble det i 2022 utarbeidet en felles varegruppestruktur. Den nye strukturen har blitt behandlet og godkjent i Standardiseringsutvalget.

Implementeringen av ny varegruppestruktur skal gjennomføres høsten 2023, og lanseres i uke 47. Det er utarbeidet en prosjektplan som innebærer at leverandørene må koble moduler og varer som er berørt til fremtidig struktur. Dette arbeidet vil starte i uke 36. I tillegg vil endringene påvirke NOBB-Kontrakt, og i perioden uke 42 - 46 vil det ikke være mulig å publisere nye varer i varegrupper som skal utgå (og er berørt av endringene).

Varegruppeendringene vil få følgende konsekvenser:

  • 185 av dagens varegrupper utgår

  • 40 varegrupper berøres av navneendring på varegruppe, hovedgruppe eller overgruppe

  • Ca 400 nye varegrupper vil bli opprettet

Endringene påvirker blant annet varer i:

  • 0606 Rør og kummer

  • 09 Byggevarer

  • 30 Varme, ventilasjon og sanitær

  • 3662 Baderom

  • 3667 Utstyr Til Bad, Badstue

Totalt blir ca. 2700 moduler og 40.000 aktive varer berørt av endringene.

Se video om NOBB Varegruppe prosjektet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.