For at en pakning med pakningsklasse F-, D- og T-pak skal få status «Godkjent pakningsklasse» må den ha følgende data registrert:

  • Pakningsklasse

  • Pakningstype

  • Består av antall

  • Består av enhet (relasjon til overliggende enhet – link til kapittel 12.1)

  • Høyde, lengde, bredde (millimeter)

  • Vekt (kg)

  • GTIN

  • Bestillbar

  • Lagerført

Det stilles krav til at alle standardvarer og sammensatte varer minimum må ha godkjent pakningsklasse på F-pak. Display må minimum ha godkjent pakningsklasse på D-pak.