Skip to main content
Skip table of contents

2.4 NOBB Regelverk – om modulinformasjon

Modul

En modul er en gruppe med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme NOBB Varegruppe og ETIM klasse og har samme produsent og merkenavn.

En modul bør inneholde varer som kan ha samme modulbeskrivelse, dokumentasjon og eventuelt bilder, slik at man forenkler registreringen på den enkelte vare ved at man arver denne informasjonen fra modulen. Da slipper man å registrere dette på selve varen.

Produsent

Produsent er navnet til den som produserer varen. Produsent velges fra en nedtrekksliste med predefinerte verdier. Dersom en produsent mangler kan leverandøren kontakte NOBB-administrasjonen og be om at det registreres.

Merkenavn (brand)

Et merkenavn (brand) er et navn som skiller en vare fra konkurrenters varer. Merkenavn (brand) registreres på modulnivå, og blir dermed felles for varene som er tilknyttet modulen. Modulen kan kun ha ett merkenavn, og dette velges fra en nedtrekksliste.

Dersom leverandøren ikke har noe merkenavn (brand) på varene sine kan modulen merkes med «Ikke relevant» på dette feltet.

Corporate brand (firmaets merkenavn)

Corporate brand (firmaets merkenavn) er merkenavnet til en bedrift. Dette kan f.eks. være Geberit, Isoflo, Coca Cola, Jotun, Jøtul osv. Corporate brand registreres på modulnivå tilsvarende Merkenavn (brand), og blir dermed felles for varene som er tilknytettet modulen. Modulen kan kun ha ett Corporate brand registrert, og velges fra en nedtrekksliste.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.