Skip to main content
Skip table of contents

2.2 NOBB Regelverk – struktur og nummerering

NOBB Varegruppestruktur 

Strukturen er en 3 nivå bransjestandard. Den blir utviklet i samarbeid med de ulike bransjene. 

Den består av Overgruppe som er tosifret, deretter en firesifret Hovedgruppe hvor de to første sifrene er overgruppens nummer, så blir det lagt til en 3-sifret undergruppe. Til sammen blir dette et syv-sifret varegruppenummer. 

Komplett varegruppestruktur kan fås ved henvendelse til Byggtjeneste. 

Bruk av NOBB varegruppestruktur

NOBB varegruppestruktur er en viktig bærebjelke i NOBB. Varegruppestrukturen benyttes i NOBB-Kontrakt og NOBB.no, i tillegg til at den brukes i stor grad hos leverandører, handelen og andre aktører i byggenæringen.

Eksempel på bruksområder:

  • Kategorisering av varer

  • Søkefunksjonalitet, f.eks. i netthandel

  • Grunnlag for kjøp- og salgsstatistikk

  • Struktur for bruk i innkjøpsavtaler mellom leverandør og handel

  • Handelens rabattmatriser til sluttkunder

  • Miljøregnskaper

NOBB Varegruppestruktur er integrert i mange av IT-løsningene som benyttes, både hos leverandører og i handelen.

I systemet NOBB-Kontrakt knyttes rabattavtaler til ulike nivåer i NOBB varegruppestruktur, og dette danner grunnlag for korrekt kalkulasjon av priser.

Det er derfor av stor betydning at leverandørene registrerer varene i NOBB i riktig NOBB varegruppe.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.