Skip to main content
Skip table of contents

2.1 NOBB Regelverk – bruk av NOBB

Hvordan brukes NOBB?

NOBB brukes av en rekke ulike aktører i byggenæringen i Norge. Eksempler på dette er kjeder og grossister, entreprenører, beskrivende og utførende aktører m.m. som gjør oppslag på NOBB.no eller overfører NOBB-data til egne systemer.

NOBB inneholder vareinformasjon fra leverandører i Bygg- og VA/VVS-næringen. I NOBB finnes detaljert vareinformasjon, produktdokumentasjon, bilder, markedsinformasjon, produktegenskaper og logistikkdata.

Bruk av NOBB gir store fordeler for leverandører, grossister og handelsaktører og øvrige aktører i byggenæringen, ved at man har én felles kilde til vareinformasjon.

Hos mange brukere av NOBB er oppdatering av vareinformasjon fra NOBB automatisert, ved at endringer og nye varer oppdateres automatisk via API-tjenester. Stadig flere systemleverandører til andre aktører i byggenæringen har laget tilsvarende integrasjon for å hente data fra NOBB.

Bruk av NOBB er også et viktig element i å gjøre forretningsprosesser digitale gjennom blant annet elektronisk bestilling, ordrebekreftelse og faktura (EDI).

Firmaroller i NOBB

Det finnes ulike firmaroller i NOBB

  • Leverandør – firmaer som registrerer informasjon i NOBB. En leverandør kan enten være eier av vareinformasjonen, eller en alternativ leverandør som registrerer egne priser på eksisterende varer i NOBB (f.eks. dersom man er en grossist).

  • Bruker med pris – handelen, har tilgang til all informasjon i NOBB inkludert NOBB-priser

  • Bruker uten pris – bruker som har tilgang til all informasjon i NOBB bortsett fra NOBB indekspris

NOBB-Kontrakt

NOBB-Kontrakt er et system for håndtering av avtaler mellom leverandører og handel. I NOBB-Kontrakt registrerer og vedlikeholder leverandørene rabattavtaler og sender disse til sine kunder i handelen. Rabatter og betingelser knyttes til gruppestrukturen, moduler og varer i NOBB, og sørger for korrekt kalkulasjon av innkjøpspriser i handelen. Tilgang til NOBB-Kontrakt krever et eget abonnement.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.