Skip to main content
Skip table of contents

2.1 NOBB Regelverk – bruk av NOBB

Hvordan brukes NOBB?

NOBB brukes av en rekke ulike aktører i byggebransjen i Norge. Eksempler på dette er byggevarehandel, entreprenører, byggmestere, arkitekter m.m. som gjør oppslag på NOBB.no eller overfører NOBB-data til egne systemer.

Ved bruk av NOBB får man tilgang til informasjon om mer enn 850 000 varer fra over 650 leverandører. I NOBB finnes detaljert vareinformasjon, produktdokumentasjon, bilder, markedsinformasjon, produktegenskaper og logistikkdata.

I byggevarehandelen har NOBB vært i utstrakt bruk gjennom mange år, og er integrert i mange av IT-systemene som benyttes. Dette gir store fordeler for både leverandører og handel, ved at man har én felles kilde til vareinformasjon. Hos mange av byggevarekjedene er oppdatering av vareinformasjon og priser fra NOBB automatisert, ved at endringer og nye varer oppdateres automatisk via API-tjenester. Stadig flere systemleverandører til andre aktører i byggebransjen har laget tilsvarende integrasjon for å hente data fra NOBB.

Bruk av NOBB sikrer korrekt vareinformasjon og priser til riktig tid, og leverandørene er selv ansvarlige for å oppdatere sine egne data. Bruk av NOBB er også et viktig element i å gjøre forretningsprosesser mer digitale gjennom blant annet elektronisk bestilling, ordrebekreftelse og faktura (EDI).

Firmaroller i NOBB

Det finnes ulike firmaroller i NOBB

  • Leverandør – firmaer som registrerer informasjon i NOBB. En leverandør kan enten være eier av vareinformasjonen, eller en alternativ leverandør som registrerer egne priser på eksisterende varer i NOBB (f.eks. dersom man er en grossist).

  • Bruker med pris – handelen, har tilgang til all informasjon i NOBB inkludert NOBB-priser

  • Åpen NOBB – øvrige brukere av NOBB, f.eks. utførende og beskrivende aktører, som gir tilgang til å søke og se informasjon på NOBB.no

NOBB-Kontrakt

NOBB-Kontrakt er et system for håndtering av avtaler mellom leverandører og handel. I NOBB-Kontrakt registrerer og vedlikeholder leverandørene rabattavtaler og sender disse til sine kunder i handelen. Rabatter og betingelser knyttes til gruppestrukturen, moduler og varer i NOBB, og sørger for korrekt kalkulasjon av innkjøpspriser i handelen. Tilgang til NOBB-Kontrakt krever et eget abonnement.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.