Varetekst 1 og varetekst 2 skal brukes til å navngi varen, og benyttes i svært mange sammenhenger. Eksempler på bruk er på faktura, hylleforkanter i butikk, nettbutikker, bestilling og salg, merking m.m.

Varetekst 1 skal unikt beskrive og identifisere varen, slik at den enkelt kan forstås av leverandørens kunder. Varetekst 2 brukes til ytterligere beskrivelse av varen.

Det anbefales at varetekster bygges opp etter NOBBs tekstmaler.

Se NOBB eksempelhefte her

  • Varetekst 1 og varetekst 2 skal være på norsk.

  • Lagres automatisk med store bokstaver

  • Maksimalt antatt tegn for varetekst 1 er 35 tegn.

  • Varetekst skal begynne med et substantiv, f.eks. JAKKE, DØR, TAKPLATE, slik at den er søkbar

  • Varetekst 1 må være unik blant leverandørens varer

  • Varetekst 1 må inneholde all nødvendig informasjon slik at den er forståelig

  • Unngå bruk av unødig komma mellom ord

  • Dersom antall i en forbrukerpakning skal beskrives i varetekst 1 eller 2, kan dette skrives med A+antall, f.eks. «TERRASSESKRUER A250»

  • Varetekst 1 skal ikke begynne med tall eller spesialtegn.

  • Når forkortelser blir brukt, er det viktig at forkortes på samme måte fra vareeier (se kapittel med anbefalte forkortelser)

 

Det er tillatt å starte med merkenavn først i varetekst1, dette forutsetter at vareteksten er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. Modulen må da ha samme Brand som merkenavnet i varetekst 1. Eksempel på varetekst 1 som starter med merkenavn: «PEPSI MAX 1,5 LITER»

Dersom varen er en spesialvare beskrives dette i varetekst 1 ved å skrive SPESIAL, SPS, KUNDETILPASSET eller tilsvarende.
Eksempel: VINDU TOPPSVING SPS, YTTERDØR HELTRE KUNDETILPASSET, LAMINATGULV EIK SPESIAL osv.