Et vare er summen av alle pakningene (normalt F-pak, D-pak og T-pak) og identifiseres med et NOBB- nummer. Hver pakningstype er identifisert med et GTIN nummer (tidligere EAN-nummer).

Eksempel på et vare med F-pak, D-pak og T-pak og tilhørende bildesett:

Det er mulig å angi hvilken side og vinkel et bilde er tatt fra. Dette gjøres ved bruk av koder:

Bildeside:

  • Høyre side

  • Forside og front

  • Bunn

  • Venstre side

  • Bakside

  • Topp

Bildevinkel:

  • Høyre side med 3D-effekt

  • Forside med 3C-effekt

  • Venstre side med 3D-effekt