Søkeresultat kan vises som detaljert visning eller listevisning. Dette velges ved hjelp av ikonene

Her kan du også velge antall varer som skal vises per side.

På venstre del av skjermbildet ligger filtre for å snevre inn søkeresultatet. Filtre som vises er:

  • Varegrupper (NOBB varegruppestruktur)

  • Leverandører

  • Dokumentasjon (FDV, brosjyrer, bilder osv.)

  • Egenskaper (produktegenskaper)

Ved å klikke på filtrene snevres søkeresultatet inn til færre varer.

Skjermbilde fra søkeresultat. Filtreringsmuligheter i venstre del av skjermbildet