Skip to main content
Skip table of contents

Visning av søkeresultat

Søkeresultat kan vises som detaljert visning eller listevisning. Dette velges ved hjelp av ikonene

Her kan du også velge antall varer som skal vises per side.

På venstre del av skjermbildet ligger filtre for å snevre inn søkeresultatet. Filtre som vises er:

  • Varegrupper (NOBB varegruppestruktur)

  • Leverandører

  • Dokumentasjon (FDV, brosjyrer, bilder osv.)

  • Egenskaper (produktegenskaper)

Ved å klikke på filtrene snevres søkeresultatet inn til færre varer.

Skjermbilde fra søkeresultat. Filtreringsmuligheter i venstre del av skjermbildet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.