Du kan vedlikeholde din firmainformasjon ved å velge «Ditt Firma» under samme meny som «Min profil».

Du kommer da inn i dette skjermbildet:

Trykk på knappen Rediger for å endre firmainformasjon. Du kan redigere følgende felter:

  • Firmabeskrivelse. Her kan du legge inn en tekst som kort beskriver din virksomhet

  • Telefon, faks, webadresse

  • Kontaktperson (NOBB-ansvarlig)

  • E-post (NOBB-ansvarlig)

  • Laste opp firmalogo

  • Hake av for godkjenninger og medlemskap som gjelder ditt firma (blant de som er tilgjengelige)

  • Laste opp sertifikater tilknyttet godkjenninger og medlemskap

Det finnes en rekke godkjenninger og medlemskap du kan angi for ditt firma. Det er også mulighet for å laste opp sertifikater som er tilknyttet godkjenningen.