Skip to main content
Skip table of contents

Vedlikehold av egen firmainformasjon

Du kan se din firmainformasjon ved å velge «Ditt Firma» under samme meny som «Min profil».

Du kommer da inn i dette skjermbildet:

Her kan du redigere E-post (NOBB-ansvarlig).

Det er ikke mulig å korrigiere firmainformasjon på NOBB.no. Skal dette gjøres, ta kontakt med support@nobb.no

Sertifikater, godkjenninger og miljømerker lastes opp i NOBB Leverandør: https://support.byggtjeneste.no/nnl/firmasertifikater

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.