Som bruker av NOBB kan du opprette dine egne varesortimenter. Et sortiment er et utvalg varer som du kan lagre.

Eksempel på et sortiment kan være:

  • Alle lagerførte varer i din butikk

  • Utvalgte varer fra en bestemt leverandør

  • Alle varer som inngår i et prosjekt

  • Alle varer som er med i en kampanje… osv…

Sortiment kan opprettes fra et søkeresultat via menyboksen over søkeresultatet.

Trykk på pila for å få frem menyvalget Nytt sortiment. Angi et navn på sortimentet og velg OK. Marker deretter de varene som skal legges til i sortimentet og trykk på plussknappen.

Sortimentet du oppretter legges under menyen Min side – Sortimenter. Her ligger alle sortimentene du har opprettet.

Sortimentene kan eksporteres til ulike filtyper (Excel, XML, tekstfil (integ), bilder og dokumentasjon). Ved å trykke «Velg Rapport» kan du eksportere f.eks. vare- og prisrapport til Excel.