Skip to main content
Skip table of contents

Sortimenter

Som bruker av NOBB kan du opprette dine egne varesortimenter. Et sortiment er et utvalg varer som du kan lagre.

Eksempel på et sortiment kan være:

  • Alle lagerførte varer i din butikk

  • Utvalgte varer fra en bestemt leverandør

  • Alle varer som inngår i et prosjekt

  • Alle varer som er med i en kampanje… osv…

Sortiment kan opprettes fra et søkeresultat via menyboksen over søkeresultatet.

Trykk på pila for å få frem menyvalget Nytt sortiment. Angi et navn på sortimentet og velg OK. Marker deretter de varene som skal legges til i sortimentet og trykk på plussknappen.

Sortimentet du oppretter legges under menyen Min side – Sortimenter. Her ligger alle sortimentene du har opprettet.

Sortimentene kan eksporteres til ulike filtyper (Excel, XML, tekstfil (integ), bilder og dokumentasjon). Ved å trykke «Velg Rapport» kan du eksportere f.eks. vare- og prisrapport til Excel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.