Skip to main content
Skip table of contents

Søk etter NOBB-nr. eller GTIN-nr. fra fil

Søk fra fil finner du ved å klikke på pila (1) og Avansert søk (2):

Med Søk fra fil kan du søke etter flere NOBB nummer eller GTIN nummer fra en liste. Numrne må ligge under hverandre

OBS! Filen må være en .txt fil, for eksempel Notisblokk

Trykk Søk fra fil.

Velg fil fra din PC (1)

Sett hake ved siden av utgåtte varer hvis disse skal være med (2).

Trykk Søk:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.