Skip to main content
Skip table of contents

Enkeltsøk

Søk etter varer gjøres enklest via feltet for enkeltsøk (oppe til høyre i skjermbildet). Her kan du skrive inn ett eller flere ord i søkefeltet.

Søkeresultatet sorteres basert på en vekting av datafelter i NOBB, slik at varer med størst relevans havner øverst på listen. Øverst på vektingskalaen er feltet varetekst 1.

Man kan også søke med tegnene +, - og * (pluss, minus og stjerne).

Eksempler:

  • Søk på +vindu +toppsving gir treff på kun de varer som inneholder begge søkeord

  • Søk på «*nor» gir treff på alle varer eller leverandører som slutter på «nor»

  • Søk på «icopal – decra» gir treff på alle varer tilknyttet Icopal, men ikke varer som inneholder ordet «decra».

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.