Søk etter varer gjøres enklest via feltet for enkeltsøk (oppe til høyre i skjermbildet). Her kan du skrive inn ett eller flere ord i søkefeltet.

Søkeresultatet sorteres basert på en vekting av datafelter i NOBB, slik at varer med størst relevans havner øverst på listen. Øverst på vektingskalaen er feltet varetekst 1.

Man kan også søke med tegnene +, - og * (pluss, minus og stjerne).

Eksempler:

  • Søk på +vindu +toppsving gir treff på kun de varer som inneholder begge søkeord

  • Søk på «*nor» gir treff på alle varer eller leverandører som slutter på «nor»

  • Søk på «icopal – decra» gir treff på alle varer tilknyttet Icopal, men ikke varer som inneholder ordet «decra».