Skip to main content
Skip table of contents

Eksport til fil

Vareinformasjon i NOBB kan eksporteres til ulike filformater fra NOBB.no. Eksportformat som er spesielt tilrettelagt for integrasjon med dataløsninger er XML-format. Du kan også eksportere Media (bilder og dokumentasjon), og en liste med NOBB-nr.

XML-format 8.0 anbefales, da dette inneholder større informasjonsbredde enn f.eks. integ.dat (som er et eldre eksportformat og som ikke videreutvikles).

Eksport til fil kan gjøres direkte fra søkeresultat eller fra et sortiment. Fra et søkeresultat gjøres eksporten via menyraden som vist nedenfor. Velg Eksporter og deretter filtype.

Eksport til XML:

Her får man opp en dialogboks med følgende valgmuligheter:

  • Eksport av Varer, moduler og priser

  • Eksporter kun varer endret etter en angitt dato

  • Eksporter alle priser som er knyttet til en vare, eller fra en bestemt leverandør dersom flere tilbyr samme produkt

  • Gjeldende og/eller fremtidige priser (mulighet for å angi gjeldende prisdato)

  • Ulike XML-versjoner

Eksporten genererer en mail til brukeren der eksportfilen kan lastes ned. Tiden det tar før man mottar filen avhenger av antall varer i eksporten. Filen slettes etter 24 timer.

NB! NOBB også har API-tjenester for eksport som gjør det mulig å integrere informasjonen fra NOBB inn mot eksterne IT-løsninger. Kontakt gjerne Norsk Byggtjeneste for mer informasjon om disse.

Eksport av media:

Ved Eksport av media får man muligheten til å laste ned bilder og dokumentasjon som er knyttet til en eller flere varer. Hak av i lista for dokumenttypene du ønsker, og trykk deretter på Start.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.