Skip to main content
Skip table of contents

Avansert søk

Avansert søk finner du ved å klikke på pila til høyre for enkeltsøk.

Med avansert søk kan du spesifisere varesøket ditt på feltnivå i NOBB. Du kan også kombinere søk i flere felter samtidig, f.eks. hvis du ønsker å finne alle varer i varegruppen for Takstein betong og som har FDV.

Avansert søk inneholder en rekke felter man kan søke på

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.