Skip to main content
Skip table of contents

Standard rapporter

Det er mulig å eksportere opp til 400.000 varer. Det vil ta noe tid med nedlasting av store mengde av data.

Standard raporter finner du øverst i høyre hjørnet:

image-20240220-084701.png

Abonnement NOBB Data Total gir deg tilgang til Standard rapporter:

  • Fremtidige indekspris

  • Utgåtte varer

Abonnement NOBB Data gir deg tilgang til Standard rapport:

  • Utgåtte varer

Les mer om abonnementstyper her: Abonnementstyper/Brukertilgang

Det er også tilgjengelig for brukere å laste ned en komplett eksport av hele databasen i to ulike eksport formater, JSON eller XML 8.0. Vi oppdaterer full eksportene hver mandag morgen.

image-20240222-092218.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.