Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan oppretter jeg et sortiment?

Finn varene som skal legges til i et sortimentet, marker varene (1), trykk her (2):

image-20240220-083222.png

Velg Legg til som et nytt sortiment

Gi sortimentet et navn og bekreft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.