Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan laste ned dokumentasjon?

Tilgjengelig for NOBB Data og NOBB Data Total.

Finn og marker varene du ønsker å eksportere dokumenter og trykk på Eksporter dokumenter:

image-20240222-102045.png

Velg hvilke dokumenter du ønsker å eksportere og trykk Eksporter dokumenter.

Her vises kun de dokument-typene som er tilgjengelige på de valgte varene.

Marker dokument-typene som skal eksporteres og velg om filnavn skal være NOBB nummer eller NRF nummer:

image-20240604-150959.png

De ulike dokument-typene blir lastet ned umiddelbart til en zip fil.

OBS! Det er maks. 500 varer man kan lste ned dokumenter for

image-20240604-150506.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.