Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan eksportere vareinformasjon - abonnement NOBB Data Total?

Tilgjengelig for NOBB Data Total. Se mer om Abonnementstyper og brukertilgang her

Det er mulig å eksportere opp til 400.000 varer. Det vil ta noe tid med nedlasting av store mengde av data.

Vi tilbyr både Excel eksporter og Integrasjonsformater som JSON, XML 8.0 og Integ.

Finn og marker varene du ønsker å eksportere og trykk på Eksporter varer:

image-20240222-101109.png

Velg om du vil eksportere varene til integrasjonsformater (Json, Xml og Integ) eller til Excel.

Det er mulig å eksportere:

  • Varer

  • Pakninger

  • Priser (kun for abonnementet NOBB Data Total)

  • ETIM egenskaper

image-20240222-101504.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.