Skip to main content
Skip table of contents

Hva skjer med VA/VVS prosjekt?

Fra og med slutten av første kvartal 2024 vil dagens NOBB VAVVS database slås sammen med NOBB (Norsk Byggevarebase). Dette medfører en felles teknisk NOBB-plattform for VAVVS og bygg, og vil bli en stor forbedring for næringen. En felles database er etterspurt og vil føre til like regler og database-struktur. I tillegg vil den nye felles plattformen gi mulighet til å stå bedre rustet i møte med fremtidige markedskrav og kundebehov, sikre god kvalitet på produktdata, og bidra til digitalisering i byggenæringen.

 Som følge av sammenslåingen vil «NOBB VAVVS prosjekt» bli avviklet, og erstattet av en helt ny og moderne versjon av NRFdatabasen.no, som blir en felles løsning for bygg og VAVVS.

 I den nye løsningen vil man:

  • Enkelt kunne laste ned dokumentasjon fra et søkeresultat.

  • Ha mulighet til å gratis laste ned dokumentasjon og produktdata for 10 varer pr. gang.

  • Kunne tegne et brukerabonnement som gir tilgang til å laste ned store mengder produktdata og dokumentasjon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.