Skip to main content
Skip table of contents

Hva er NOBB.no?

Norges beste kilde til kvalitetssikrede produktdata

NOBB inneholder et bredt spekter av produktdata som varedetaljer, logistikkdata, markedsinformasjon, miljødata, tekniske egenskaper, dokumentasjon og produktbilder. Alle data kan eksporteres og benyttes i eksterne dataløsninger ved hjelp av moderne tjenester for eksport. 

Abonnementet ditt styrer hvilken informasjon som er tilgjengelig, les mer her.

Ved bruke NOBB.no får du:

  • Tilgang til ca 1 million aktive varer

  • Kvalitetssikrede produktdata

  • Leverandøren vedlikeholder sine egne produktdata

  • Bilder, bl.a. bilde av energietikiett

  • Produktdokumentasjon bl.a. BREEM dokumentasjon

  • Miljødata, les mer her

NOBB inneholder et bredt spekter av produktgrupper, for eksempel Trelast, byggevarer, VA/VVS , interiør, festemateriell, verktøy, jernvarer, maling og mye mer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.