Skip to main content
Skip table of contents

Hva er forskjell mellom Lagret søk og Sortiment

Et sortiment kan endres, dvs. at det er dynamisk, legge til eller fjerne varer fra et eksisterende sortiment.

Et lagret søk kan ikke endres.

Hvis du lagrer et søk uten å markere spesifike varer er søket dynamisk, for eksempel hvis du søker etter “servant” og lagrer søket, vil det være dynamisk hvis det kommer inn nye servant varer.

Hvis du lagrer et søk hvor du markerer 4 servanter, vil søket være statisk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.