Skip to main content
Skip table of contents

Endringer for de som bruker iframe i sine egne systemer

Vi vil fortsatt støtte bruk av Iframe* til varesiden i nobb.no. Selve rammen har blitt noe større, er tilgangen til informasjon er den samme.

Forsiden:

Det er mulighet for å bytte leverandør ved å velge i nedtrekks listen under bilde. Informasjon om bland annet pakninger, og bestill bar enhet vil endre seg.

Klikk deg gjennom fanene, Varedetaljer, Pakningsinformasjon, Dokumentasjon, bærkraft og miljø samt Egenskaper for å se all informasjon.

image-20240131-063043.png

I fanen Dokumentasjon, bærekraft og miljø vil det være mulig å laste ned dokumentasjon lokalt på din enhet.

image-20240131-063226.png

*Iframes er HTML-dokumenter som er innebygd i andre HTML-dokumenter. Disse elementene brukes ofte til å sette inn innhold fra eksterne kilder på nettsider

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.