Skip to main content
Skip table of contents

Dokumentasjon, bærekraft og miljø

Informasjon - Generiske Miljødata

Generiske GWP-verdier kommer fra anerkjente kilder som svenske Boverket (Klimadatabasen) og finske http://CO2data.fi . GWP-verdiene i disse databasene har et påslag på 20-25% i forhold til en produktspesifikk EPD.

Vi har ca. 300 generiske datasett tilgjengelige for leverandører i dag.

image-20240613-103814.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.