Skip to main content
Skip table of contents

Hjemsiden - Varestatus

Boksen Varestatus viser antall underkjente varer.

Ved å trykke på Varestatus vises det oversikt over godkjenningsstatuser på egne varer (ikke alternativ leverandørvarer).

Oversikten er delt på aktive og nyopprettet varer:

Trykk på antallet for å se hvilke varer som har de ulike statusene:

  • Endret, ikke publisert: varen er endret/nyopprettet men ikke send til publisering (godkjenning)

  • Avventer godkjenning: varen er sendt til publisering (godkjenning) og avventer godkjenning/underkjenning fra Byggtjeneste

  • Underkjent: varen har feil eller mangler og er derfor underkjent. Se melding på varen.

  • Godkjent: varen er godkjent og overført til NOBB.no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.