Skip to main content
Skip table of contents

Varer som er koblet til dokument

Gå til menyen Dokumenter. Finn og åpne det aktuelle dokumentet.

Her vises det varer som er koblet til dokumentet.

Her kan man koble vare til dokument (1) eller slette dokument fra vare (2):

For beskrivelse hvordan varer kobles til dokument se her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.