Skip to main content
Skip table of contents

Varer som er koblet til dokument / fil

Gå til menyen Dokumenter og filer. Finn og åpne det aktuelle dokumentet.

Her vises det varer som er koblet til dokumentet / fil.

Her kan man koble vare til dokument / fil (1) eller slette dokument / fil fra vare (2):

For beskrivelse hvordan varer kobles til dokument/fil se her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.