Gå til menyen Dokumenter. Finn og åpne det aktuelle dokumentet.

Her vises det varer som er koblet til dokumentet.

Her kan man koble vare til dokument (1) eller slette dokument fra vare (2):

For beskrivelse hvordan varer kobles til dokument se her.