Skip to main content
Skip table of contents

Varen skifter eierskap

Når en leverandør ønsker å overta en NOBB-vare fra en annen leverandør, sendes det en forespørsel til eksisterende leverandør.

  • Leverandøren må bekrefte og varen flyttes da av Byggtjeneste. Tidligere leverandør kan da bli alternativ leverandør eller velge å avslutte varen.

  • Alternativt kan det skje at eksisterende leverandør sier Nei til overføring/flytting av varen, men godtar at «ny» leverandør blir alternativ leverandør.

  • Dersom man ikke blir enig om eierskapet, kan produsenten av varene kontaktes og avgjøre hvem som har hovedansvaret og skal være leverandør i NOBB. Kontakten med produsent må gjøres av leverandør eller alternativ leverandør.

  • Dersom det på dette grunnlag ikke blir enighet om hvem som skal eie varen i NOBB, er dette en sak som må løses mellom de aktuelle parter. Byggtjeneste sin rolle er formidling av vareinformasjon, og skal ikke ta stilling til hvem som er rettmessig eier av varer i markedet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.