Skip to main content
Skip table of contents

Tildeling av NRF-nummer

VAVVS-leverandører i NOBB vil beholde eksisterende NRF-nummer når dataene migreres (overføres) fra NRF-databasen til NOBB.

Ved opprettelse av nye varer i NOBB Leverandør - kanal VAVVS tildeles NRF-nummer på varene automatisk. Disse er 7-sifret og numrene tildeles fortløpende.

Alle varer vil i tillegg få tildelt NOBB-nummer (8-siffer).

Dersom man har behov for å reservere NRF-nummer på varer som skal lanseres frem i tid, kan man opprette varene i NOBB Leverandør på vanlig vis. Det er mulig å opprette varer uten pakningsinformasjon dersom man ikke har dette tilgjengelig, og legge til dette senere før varene publiseres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.