Boksen Priser viser antall NOBB indekspriser som er klare til å publiseres (godkjennes).

Ved å trykke på Priser vises det oversikt over:

  • Priser klar til publisering

  • Priser med valideringsfeil

Fra denne oversikten kan man publisere og/eller eksportere priser.

For å eksportere eller publisere alle priser marker alle prisene og trykk på Eksport eller Publiser.

Eksportert fil kan ikke benyttes til import, malen ligger her.