Skip to main content
Skip table of contents

Hjemsiden - Priser

Hvis du har abonnement NOBB Total vil boksen Priser vises på Hjemsiden.

Boksen Priser viser antall NOBB indekspriser som er klare til å publiseres (godkjennes).

Ved å trykke på Priser vises det oversikt over:

  • Priser klar til publisering

  • Priser med valideringsfeil

Fra denne oversikten kan man publisere og/eller eksportere priser.

For å eksportere eller publisere alle priser marker alle prisene og trykk på Eksport eller Publiser.

Eksportert fil kan ikke benyttes til import, malen ligger her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.