Skip to main content
Skip table of contents

NOBB VAVVS

Dersom leverandøren ikke har registrert NRF leverandørnummer (deltakernummer) i NOBB (abonnementssystemet) vil ikke NOBB VA/VVS feltene kunne editeres.

For de som har varer i NOBB og NOBB VAVVS kan NRF-nummer og vareinformasjon registreres her.

Skjermbilde viser beskrivelse av hva de enkelte feltene betyr:

NOBB VA/VVS:

  • NRF-nummer

  • NRF leverandørnummer

  • NRF varegruppe

  • NRF dimensjon/størrelse

  • NRF Varetekst

  • NRF tilleggsopplysninger

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.