Dersom leverandøren ikke har registrert NRF leverandørnummer (deltakernummer) i NOBB (abonnementssystemet) vil ikke NOBB VA/VVS feltene kunne editeres.

For de som har varer i NOBB og NOBB VAVVS kan NRF-nummer og vareinformasjon registreres her.

Skjermbilde viser beskrivelse av hva de enkelte feltene betyr: