Skip to main content
Skip table of contents

NOBB Varegruppestruktur

Strukturen er en 3 nivå bransjestandard. Den blir utviklet i samarbeid med de ulike bransjene.

Den består av Overgruppe som er tosifret, deretter en firesifret Hovedgruppe hvor de to første sifrene er overgruppens nummer, så blir det lagt til en 3-sifret undergruppe. Til sammen blir dette et syv-sifret varegruppenummer.

Komplett varegruppestruktur kan fås ved henvendelse til Byggtjeneste.

Eksempel fra NOBBstrukturen, alle varer i NOBB er koblet til en komplett 7-sifret varegruppe

Alle moduler må være koblet til en komplett varegruppe.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.