Strukturen er en 3 nivå bransjestandard. Den blir utviklet i samarbeid med de ulike bransjene.

Den består av Overgruppe som er tosifret, deretter en firesifret Hovedgruppe hvor de to første sifrene er overgruppens nummer, så blir det lagt til en 3-sifret undergruppe. Til sammen blir dette et syv-sifret varegruppenummer.

Komplett varegruppestruktur kan fås ved henvendelse til Byggtjeneste.

Eksempel fra NOBBstrukturen, alle varer i NOBB er koblet til en komplett 7-sifret varegruppe

Alle moduler må være koblet til en komplett varegruppe.