Skip to main content
Skip table of contents

NOBB eksempelhefte

NOBB eksempelhefte er et dokumentet gir eksempler på hvordan leverandører skal registrere vare- og pakningsinformasjonen i NOBB.

Dokumentet vil vise vareinformasjon fra mange overgruppene, men ikke alle. Ønsker man å ha med merkenavn eller firmanavn i vareteksten anbefaler vi at dette legges til slutt i teksten.

Se her: NOBB Eksempelhefte

Generelt
Varetekst 1 i NOBB har 35 posisjoner tilgjengelig. Denne teksten må være unik pr artikkel for leverandøren, det er ikke mulig å lagre to like tekster (systemet sjekker også mot leverandørens utgåtte artikler)..

Varetekst - digitale kanaler skal beskrive hele artikkelen uten forkortelser og må være unik for leverandøren. Her kan man benytte 100 tegn og skal være forsalg fra leverandøren til sine kunder om hvordan vareteksten skal være i nettbutikkene.

Dokumentet beskriver hvordan varetekst1 skal beskrives i løsningen.
Det er svært viktig at leverandøren benytter samme måte å beskrive varene på. Med dette menes at hvis man benytter forkortelser, så bør alle varene fra samme vareeier forkortes likt.

Alle varene skal inneholde hvilken type vare/produkt det er på norsk.
Varetekst 1 beskrives med store bokstaver (kan ikke endres).
Varetekst - digitale kanaler beskrives med stor og små bokstaver.

Vi anbefaler at punktum og komma kun benyttes der det er angitt i eksemplene.

Tillatte tegn
For tekstfelter i NOBB er det begrensninger for hvilke tegn som er tillatt. Nedenfor vises oversikt over gyldige tegn i NOBB:
• Store bokstaver fra det norske alfabetet: A-Z, Æ, Ø og Å
• Små bokstaver fra det norske alfabetet: a-z, æ, ø og å (ikke i varetekst 1 og 2)
• Tall: 0-9
• Spesialtegn: !=%&´()*?,-.<>°+/”
• Det vanlige tegnet for mellomrom

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.