Skip to main content
Skip table of contents

Koble bilder til varer

Velg Koble bilder til varer

Her kan man laste ned mal:

Legg til NOBB-nummer (kolonne A), Filnavn (kolonneB) og Er hovedbide(kolonne C) i import fil.

OBS! Filnavn skal ha med etternavnet. For eksempel .png eller .jpg i filen for at importen skal fungere.

Last opp fil.

Husk å publisere varer ved å trykke på Varer og velge Klar til publisering i menyen på venstre siden:

Hvis varene ikke er klar til publisering (godkjenning) trykk på Alle og søk etter varer, for eksempel ved bruk av Avansert søk:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.