Velg Koble bilder til varer

Her kan man laste ned mal:

Legg til NOBB-nummer (kolonne A), Filnavn (kolonneB) og Er hovedbide(kolonne C) i import fil:

Last opp fil.

Husk å publisere varer ved å trykke på Varer og velge Klar til publisering i menyen på venstre siden:

Hvis varene ikke er klar til publisering (godkjenning) trykk på Alle og søk etter varer, for eksempel ved bruk av Avansert søk: