Skip to main content
Skip table of contents

Ikoner i NOBB Leverandør

Ikone

Beskrivelse

Link til kunnskapsbase for mer informasjon og beskrivelser

Status: Ny. Varen er nyopprettet, og ikke publisert

Godkjenningsstatus: Endret, ikke publisert. Varen/modulen er endret og ikke publisert

Godkjenningsstatus: Avventer godkjenning. Varen/modulen er publisert og avventer manuell godkjenning hos Byggtjeneste

Underkjent. Varen/modulen har blitt underkjent av Byggtjeneste. Trykk på ikonet for å se årsak til underkjenning.

Utgått. Varen/modulen er utgått

Varseltrekanten ved valideringsfeil. Viser om varen har feil og mangler i henhold til NOBB Regelverk

Slett

Vis pakning

Ikke angitt. Verdi er ikke angitt

For eksempel: pakninger når du blir alternativ leverandør

Angitt: Ja. Verdi er angitt som JA

For eksempel: pakninger når du har valgt bestillbar/lagerført på alternativ pakning

Angitt: Nei. Verdi er angitt som NEI

Utgående pakning. Ikonet indikerer at pakningen har en fremtidig til dato

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.