Ikone

Beskrivelse

Link til kunnskapsbase for mer informasjon og beskrivelser

Status: Ny. Varen er nyopprettet, og ikke publisert

Godkjenningsstatus: Endret, ikke publisert. Varen/modulen er endret og ikke publisert

Godkjenningsstatus: Avventer godkjenning. Varen/modulen er publisert og avventer manuell godkjenning hos Byggtjeneste

Underkjent. Varen/modulen har blitt underkjent av Byggtjeneste. Trykk på ikonet for å se årsak til underkjenning.

Utgått. Varen/modulen er utgått

Varseltrekanten ved valideringsfeil. Viser om varen har feil og mangler i henhold til NOBB Regelverk

Slett

Vis pakning

Ikke angitt. Verdi er ikke angitt

For eksempel: pakninger når du blir alternativ leverandør

Angitt: Ja. Verdi er angitt som JA

For eksempel: pakninger når du har valgt bestillbar/lagerført på alternativ pakning

Angitt: Nei. Verdi er angitt som NEI

Utgående pakning. Ikonet indikerer at pakningen har en fremtidig til dato