Skip to main content
Skip table of contents

Hvorfor kan ikke varen endres

For å kunne endre både vare og pakning må modulen ha status Godkjent.

Hvis modul har status Endret, ikke publisert, kan du ikke gjøre endring på varen. Dette gjelder også for å opprette nye varer i modulen.

Trykk Publiser for å sende modulen til godkjenning:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.