Det er mulig å trekke tilbake innsending. Dvs. hvis du har sendt en vare til godkjenning så ved å trykke på Trekk tilbake innsending vil varen endre status fra Avventer godkjenning til Endret, ikke publisert: