Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan trekke tilbake innsending

Det er mulig å trekke tilbake innsending. Dvs. hvis du har sendt en vare til godkjenning så ved å trykke på Trekk tilbake innsending vil varen endre status fra Avventer godkjenning til Endret, ikke publisert:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.