Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan slette pakning

Publisert (godkjent) pakning

Man kan ikke slette publisert (godkjent) pakning. Pakning skal meldes ut ved å sette utgår dato - Tilgjengelig til.

Tilgjengelig til dato må angis minimum 4 dager frem i tid.

En pakning med en underliggende aktiv pakning kan kun utgå dersom underliggende pakning har blitt gitt en gyldig til dato. Dvs. hvis varen har D- og T-pak, så må man først melde ut T-Pak for så eventuelt melde ut D-pak.

Send vare til publisering (godkjenning)

Ny opprettet pakning

Slett pakning-knappen kan kun benyttes på nyopprettede pakninger.

Man kan kun slette en og en pakning manuelt i grensesnittet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.