Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan fjerne innhold i felter som ikke er obligatoriske

Det er mulig å slette datafelter som ikke er obligatoriske i NOBB Leverandør via Excel fil ved bruk av # (hashtag).

Eksporter vare eller modul. Bruk # for datafelter som skal slettes.

Lagre og importer filen.

Eksempel: slette modulbeskrivelse

Ikke obligatorisk felt på modul er kun Modulbeskrivelse

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.