Det er mulig å slette datafelter som ikke er obligatoriske i NOBB Leverandør via Excel fil ved bruk av # (hashtag).

Eksporter vare eller modul. Bruk # for datafelter som skal slettes.

Lagre og importer filen.

Eksempel: slette modulbeskrivelse

Ikke obligatorisk felt på modul er kun Modulbeskrivelse