Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Video

Videoer skal ikke legges inn i NOBB Leverandør, men det kan legges inn en linker til videoer som ligger på Youtube eller Vimeo.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.