Skip to main content
Skip table of contents

Hva er varetyper

Det finnes fem ulike varetyper i NOBB. For hver av disse er det definert egne regler for krav til innhold i NOBB. Det er ikke mulig å endre en varetype.

Standardvare, Spesialvare, Display, Sammensatt vare og Tjenestevare.

Standardvare

Alle varer er i utgangspunktet en Standard vare.

Varene må ha informasjon om minste forpakning F-pak, dvs mål, vekt og GTIN-nr på minste salgbare enhet.

Display vare

Display er en type vare som består av et gitt antall av flere andre varer. For eksempel et display med tape-ruller av forskjellige bredder. Denne type vare skal IKKE ha F-PAK. Varer/pakninger som inngår i et display må være godkjent (tilgjengelig på nobb.no) og må ha F -PAK.

Det ver ikke mulig å legge til eller fjerne varer som inngår i et Display. Dvs. at Display ikke kan endres etter at varen er publisert (aktiv).

Sammensatt vare

En sammensatt vare er en vare som består av flere forskjellige varer, der varene som inngår i den sammensatte varen kan selges separat. Eksempler på denne varetypen kan være garasje, dusjkabinett etc.

Sammensatt vare har nesten identisk struktur og grensesnitt som display. Forskjellen ligger på validering av varen. En sammensatt vare har samme krav som en standard vare (F-PAK, med GTIN, mål, vekt osv.), i tillegg til at man kan koble varer som skal inngå i den sammensatt varen på samme måte som display.

Det ver ikke mulig å legge til eller fjerne varer som inngår i et Sammensatt vare. Dvs. at Sammensatt vare ikke kan endres etter at varen er publisert (aktiv).

Spesialvare

Spesialvarer i NOBB defineres som varer som produseres på oppdrag fra kunde, eller varer som er spesialtilpasset for bestillingen. Disse varene skal markeres som spesialvarer i NOBB, og skal ha forkortningen SPS i varetekst1. Spesialvarer behøver ikke å ha F-pak som første pakning, og skal ikke ha pris knyttet til seg.

Produsenter som skal ta i bruk EDI må ha NOBB-nr og GTIN-nr på alle bestillbare artikler. Dette medfører at spesialvarer både må ha GTIN-nr/ NOBB-nr når ordre/ordrebekreftelse/faktura skal sendes elektronisk.

Tjenestevare

Tjenestevarer er «ikke-fysiske» varer som f.eks. montering, service, reparasjon, avgifter, transport osv.

Norsk Byggtjeneste administrerer og vedlikeholder et sortiment for tjenestevarer i overgruppe 01 Tjenester. Varene skal benyttes av leverandører og handelsaktører i forbindelse med fakturering, bestilling og ordrebekreftelse. Dersom det er behov for flere tjenestevarer kan disse opprettes av Byggtjeneste. Leverandørene i NOBB skal ikke legge inn pris på disse varene (som alternativ leverandør). Dersom det oppstår behov for nye tjenestevarer hos en leverandør som ikke er egnet for felles- sortimentet, kan leverandøren opprette disse varene selv med varetypen Spesialvare

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.