Varetekst 2 benyttes til videre utdypninger av varen, eventuelt til beskrivelse av forkortelser som er benyttet i varetekst 1. Varetekst 2 kan være blank.