Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Varetekst 1 (systemtekst)

Varetekst 1 er kun tilgjengelig for kanal NOBB Total.

Denne teksten blir brukt av Leverandørens (din) kunde blant annet til faktureringsformål og hylleforkanter. Derfor må denne teksten legges inn etter NOBBs tekstmal. Det er svært viktig at alle leverandører benytter samme måte å beskrive varene på. Varetekst 1 skal alltid inneholde hvilken type vare/produkt det er. Det er mulig å legge sterke merkenavn først i varetekst 1, dette forutsetter at vareteksten er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. Vareteksten skal være norsk og må være unik for leverandør.

Hvis F-pak er PAK, ESK, BK el.l bør du i Varetekst 1 fortelle hvor mange enheter denne består av (eks. A10, A25, A200). Denne informasjonen er også viktig for å angi korrekt omregningsfaktor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.