Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Varen utgår dato

Utgår dato angis på varen for å informere om den ikke skal selges mer fra leverandør. Dette angis når leverandørens lager er tomt. Feltet Utgår dato benyttes både av eier av varer og av alternative leverandører.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.