Skip to main content
Skip table of contents

Hva er UNSPSC-nummer

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er et globalt klassifiseringssystem for varer og tjenester. Det er en internasjonal standard eid av FN og har vel 83.000 koder i 57 segmenter. I NOBB er UNSPSC knyttet til NOBB varegruppestruktur og leverandøren skal ikke koble varene til strukturen.

  • Produsent-/leverandøruavhengig klassifiseringssystem for varer og tjenester på produktgruppenivå

  • Benyttes i elektroniske produktkataloger og som verktøy for statistikk og ledelsesinformasjon

  • Viktig verktøy for både kjøpende og selgende virksomheter

  • Forvaltes nasjonalt av GS1 Norway

  • Dekker «alle» bransjer

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.