Produktfordeler skal beskrive varens unike fordeler, og skal være kortfattet og konsis informasjon. Det kan registreres inntil 5 produktfordeler på en vare. En produktfordel kan angis med inntil 45 tegn.

Eksempler:

  • Krever minimalt med vedlikehold

  • 10års garanti

  • Miljøvennlig

  • Enkel montering

  • Lang levetid