Produktegenskaper beskriver en vare på spesifikke områder, f.eks. U-verdi, brannklasse, lengde, farge osv. Formålet med egenskaper er først og fremst å gjøre det enkelt å finne frem til riktig vare.