Skip to main content
Skip table of contents

Hva er produktegenskaper

Produktegenskaper beskriver en vare på spesifikke områder, f.eks. U-verdi, brannklasse, lengde, farge osv. Formålet med egenskaper er først og fremst å gjøre det enkelt å finne frem til riktig vare.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.