Dokumentasjon på produktene som kobles til vare eller modul.