Skip to main content
Skip table of contents

Hva er prissammenligningsenhet PSE

Prissammenligningsenhet (PSE) er en enhet som gjør det mulig å sammenligne priser. Tilsvarende benyttes f.eks. innenfor dagligvare, der hylleetiketter i butikk ofte er merket med pris per kilo, liter osv.  Det er i samarbeid med byggevarebransjen definert hvilke enheter som skal gjelde som prissammenligningsenhet for utvalgte NOBB varegrupper. Der hvor en vare ikke har samme prisenhet eller pakninger som er lik PSE, må det registreres omregningsfaktor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.