Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Opprinnelsesland

Opprinnelseslandet til en vare refererer til det landet hvor varen har blitt produsert eller fremstilt. Det kan også referere til det landet hvor en vare har gjennomgått den siste vesentlige bearbeidingen eller produksjonsprosess, som har gitt varen sin endelige form, kvalitet eller verdi. Opprinnelseslandet kan være avgjørende i internasjonal handel på grunn av ulike handelsavtaler og regelverk som regulerer toll, avgifter og handelspreferanser mellom land. I noen tilfeller kan det være nødvendig å fastslå opprinnelseslandet til en vare for å kvalifisere for tollreduksjoner eller tollfritak i henhold til handelsavtaler mellom land.

Det er viktig å sørge for at opprinnelseslandet er korrekt, da feilaktig opprinnelse kan føre til konsekvenser i forsyningskjeden. Hvis en kjøper er avhengig av at en vare har en bestemt opprinnelse for å produsere en annen vare, kan feilaktig opprinnelse føre til uheldige økonomiske konsekvenser for både kjøper og selger. Derfor er det viktig å sørge for at opprinnelsen til varer er korrekt for å unngå slike problemer i internasjonal handel.

Se her: Oversikt over Opprinnelsesland med koder

I NOBB Leverandør ligger datafeltet Opprinnelsesland under Varedetaljer:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.